Hacker School

Може ли всеки да се научи да програмира?

За тези, които вече са навлезли в програмирането изглежда, че основните принципи са прости и ясни. И все пак винаги има ученици, които изглежда не съумяват да ги усвоят. Така неминуемо възниква въпроса – има ли хора, които просто не разбират програмирането?

Ако тук отговорът е положителен, то следва, че вратата към успешната кариера на програмист се затваря за много от нас.
Правилният въпрос в случая е – има ли ученици, за които конвенционалните методи на обучение в областта не вършат работа?
Проучванията показват, че при техническите области на знанието, предаването на материал под формата на лекции далеч не е най-ефективният метод.
За това не се отказвайте лесно :) може просто подхода на преподавателя да не е за вас.

http://radar.oreilly.com/2015/09/are-there-some-students-who-cant-learn-how-to-code.html