Hacker School

HackerSchool става TelebidSchool

От доста време работим по промяната HackerSchool да стане TelebidSchool, но времето все не стига, за да завършим на 100% цялостната промяна. Затова решихме да я обявим стъпка по стъпка. Основната причина в промяната на името е, че голяма част от хорaта свързваха името HackerSchool с “тъмната страна на силата”, а идеята беше точно обратната – да привличаме хора, които търсят предизвикателствата в програмирането и системната администрация. На второ място искаме името на школата да се свързва с името на фирма TelebidPro, която финансира и организира обученията на ентусиасти, които искат да се развиват в IT областта. Основната цел на TelebidSchool е чрез обучение и решаване на практически задачи хората да бъдат подготвени за стаж и успешен старт на кариера им в TelebidPro.